Shinto Muso Ryu Jojutsu ve Shinto Ryu Kenjutsu semineri başarı ile sona erdi.

   Shinto Muso Ryu Jojutsu ve Shinto Ryu Kenjutsu semineri bize ne kattı? Seminerde Jojutsu ile Kenjutsu arasındaki temel bağ anlatıldı… Aikido'yu anlamak için neden kılıç, jo, vb. silahların kullanılması gerektiği, Aikido'nun gerçekten ne olduğu, "ki" ve "ki" nin nasıl kullanıldığı, do ile jutsu arasındaki farka değinildi. Aikido'nun temelini oluşturan tekniklerin hemen hepsi kılıç teknikleridir. Bu nedenle Aikido çalışan herkesin jo …