Qi Gong

Geleneksel Çin tıbbının bir dalı olmakla beraber belirli beden duruşlarını ve hareketlerini içeren kadim bir bedensel pratiktir.

QiGong ibaresi “Öz ile Çalışma” olarak tanımlanır. Bedeni temel olarak gören, içsel kabiliyetlerimizi (NeiGong) geliştirerek, Öz’ümüzün keşfine (ShenGong) kadar eşlik eden bütüncül bir tekniktir. Dinamik meditasyon olarak da görülür.

“Uzun ömür pratiği” olarak tanınır, sağlıklı olmak ve iyi yaşayabilmek için temel bir gereç olarak görülür, kendi doğamıza uyarlanmamızı sağlar. En az 3000 yıldır insanın her yönlü şifalanabilmesini sağlayan kadim bir öğretidir ve özellikle gevşeme üzerine kurulu bir faaliyettir. Öncelikle, modern tıp tarafından hala yeteri kadar tanınmamış olan, bağ dokusu üzerinde çalışır ve buradan Qi akışını güçlendirmeye yönelir.

Tai Chi Chuan

   İlk başta bir savunma sanatı olarak görülse de ileri seviyeye taşınmış bir QiGong çalışması olarak değerlendirilmelidir.

  Her iki teknikte de ağır çekim hızı ile hareket edilir. QiGong daha sabit ve başladığı yerde kalırken, TaiChiChuan farklı hareketleri birbirine bağlayarak daha yer değişkendir.

Bu temel ve başlangıç kurs, dokuz haftalık bir sürecin içerisinde günlük hayata uygulanabilecek ve beden farkındalığını geliştirecek temel ve basit unsurları öğreterek, daha sağlıklı, dingin, sakin, huzurlu ve gevşemiş olabilmemize yönelmektedir. Doğru beden duruşu ilkeleri, nefes tekniği ve basit ama önemli hareketlilikler içeren program, 12 yaş üstü herkese hitap edebilmektedir.

Her ders 2 saatten ibaret olup, 1 saat QiGong ve 1 saat TaiChiChuan yapılır.

– QiGong derslerinde esneme hareketleri, temel ağaç duruşu ve sekiz brokar QiGong’u,

– TaiChiChuan derslerinde, Yang ailesi Stili 24 kısa formunun ilk iki sırası öğrenilecektir.

Ayrıca Zoom üzerinden, iki online bilgilendirme dersi Salı 01 ve 15 Kasım tarihlerinde yapılacaktır.

www.yasham.eu

www.instagram.com/hakancaglayan_rebalancing

Qi Gong & Tai Chi Chuan

Çigong çalışmalarında birtakım aygıtlar ve büyük alanlara hatta güçlü kas ve eklemler, elastik bir vücuda veya kondüsyona ihtiyaç duyulmamakta ancak bu çalışmalarda vücut sağlığına kavuşmakta veya mevcut sağlıklı olma durumu geliştirilmekte ve korunmaktadır. Savaş sanatları için çalışılan sert formları dışındaki çigong çalışmaları her yaş ve sağlık durumundaki insan tarafından yapılabilmektedir çünkü çigong’da bedensel hareket ve kas gücü veya elastikliği değil aksine gevşemiş bir fizik ve dengeli, aşırıya kaçmayan bir zihinsel durum ve özellikle çalışmalar esnasında aşırılıktan uzak bir duygusal yapı içinde bulunmak önemlidir. Ayrıca Çigong’un temel prensiplerine göre bedeni zorlayan, vücudun terleyerek sıvı kaybını arttıracak derecede enerji gerektiren çalışmalar çigongda geliştirilip kullanılması amaçlanan bünyenin doğal çi’sinin kaybedilmesine yol açmakta olduğundan çigong çalışmalarında da fiziksel yorgunluk ve tükenmişlik durumu çalışmaların doğru yapılmadığının da bir göstergesi olmaktadır.

Çigong uygulamalarında üç ana esas bulunmaktadır. Bunlar; zihin, nefes ve enerjidir. Bu çalışmalarla çi ya da yaşam enerjisi yoğunlaştırılır, etkinleştirilir ve kullanılır. Gevşeme çigongun temelidir çünkü gevşeme ile birlikte yalnızca bedendeki çi’nin rahatça akışı sağlanmamakta aynı zamanda zihin dingin ve uyanık hale getirildiğinden soluma da kendiliğinden düzenli hale gelmektedir. Zihin çigong alıştırmalarında çok önemlidir. Zihinle dikkati yönlendirerek çi yoğunlaştırılır, dolaştırılır, belirli uzuvlara yönlendirilir ve beslenip güçlendirilir.

Tıbbi Çigong

Çigong, Çin’de 1989 yılından bu yana tıbbı tedavi yöntemi olarak resmi kabul görmüş ve çoğu üniversitenin de müfredatına alınmıştır. 1996 yılında ise Çin hükümeti tarafından Ulusal Sağlık Planı’nın bir parçası olarak ele alınmıştır.

Tıbbi Çigong’un şu üç alanda uygulanmaktadır: 1. Bedenin sağlık durumunu korumak için fiziksel terapi ve belirli rahatsızlıkların tedavisi 2. Stres yönetimi ve gevşeme teknikleri 3. Harici Çi Sağaltımı (Çin Terapötik Dokunuşu olarak da adlandırılır)

Kas-iskelet problemleri, iç organlara ilişkin problemler ve diğer rahatsızlıklara ilişkin geliştirilmiş belirli çigong egzersizleri vardır. Örneğin yirminci yüzyılda Şangay fizik terapistleri çigong ve savaş sanatları ustaları ile birlikte Batılı fizik terapi bilgisiyle geleneksel çigong formlarını bir araya getirerek boyun ve omuz problemleri, alt sırt, diz ve kalça, üst ve alt uzuvların eklem problemlerini, tenis dizi ve iç organ bozukluklarına yönelik sağaltıcı Liangong Shr Ba Fa (18 Arınma Metodu) adlı çigong formunu geliştirmişlerdir.

Çigong kadim Çin tıbbının bir başka önemli ve modern tıp tarafından da kabul görülen bir başka uygulaması; akupunkturla da benzer ilkeler üzerine kuruludur. Akupunktur’daki meridyen denilen çi’nin dolaşım kanalları metal, altın iğnelerle manipüle edilirken aynı işlem Çigong’da iğne kullanılmaksızın bir takım bedensel duruşlar, nefes ve imajinasyon teknikleriyle gerçekleştirilir. Her iki teknik de Çin tıbbının parçaları arasında yer alır ve çi’nin bedende yeterince bulunması ve serbestçe akması hedeflenir.

Tıpkı akupunktur gibi pek çok rahatsızlığa karşı alternatif bir tıp yöntemi olarak kullanılan Çigongun iyi geldiği söylenilen rahatsızlıklardan bazıları:

  • Sindirim sistemi rahatsızlıkları
  • Bronşit, astım ve alerjik rahatsızlıklar
  • Gribal enfeksiyonlar
  • Hormonal dengesizlik
  • Yüksek ve düşük tansiyon
  • Kalp, karaciğer ve böbrek yetmezliği
  • Multiple skleroz
  • Anksiyete ve stres
  • Obezite ve kilo problemleri

www.yasham.eu

www.instagram.com/hakancaglayan_rebalancing