Shibumi Dojo
Suburi Ve Battolar

Temel Teknikler 

Suburi’ler

1. Shomen uchi 

Kri keashi

2. Kiri keashi

ranainotachi

3. Keza kiri

ukemawashi

4. Uke mawashi

uchiotoshi

5. Uchi otoshi

Batto’lar

nikitusuke

1. Niki Tusuke

seigannotachi

2. Seigan No Tachi

ichirannotachi

3. Ichi Ran No Tachi

ranainotachi

4. Ran Ai No Tachi

tusubawarinotachi

5. Tusubawari No Tachi

kenani

Ryu’lar (Okullar)


Ryu; kelime anlamıyla okul manasına gelmektedir. Kenjutsu bir Ryu’lar topluluğudur. Bilinen ilk sistematik yapıya sahip olan Ryu 800 yılında kurulmuştur. Tarih boyunca binlerce Ryu kurulmuştur. Özellikle 16. yy. teknik ve felsefi açıdan en zengin dönemdir Kenjutsu için. Her okul oldukça tutucudur. Tekniklerini kendi Ryu’su dışındakilerle asla paylaşmazlar. Bugün çok az sayıda Ryu kalmış olsa da çalışmaları en iyi şekilde yapılmaya devam edilmektedir. Günümüzde hala eğitimi verilen ve tanınmış Ryu’lardan bazıları şunlardır:

Araki Ryu, Hoki Ryu, Hontai Yoshin Ryu, Hyoho Niten Ichi Ryu, Jigen Ryu, Kashima Shin Ryu, Kashima Shinto Ryu, Mugai Ryu, Muso Shinden Ryu, Ono-ha Itto Ryu, Owari Kan Ryu, Shinto Muso Ryu, Seishin Ryu, Tendo Ryu, Tennen Rishin Ryu, Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, Yagyu Shinkage Ryu.

SHINTO RYU KILIÇ TARZI

Shinto Ryu Kılıc Tarzı Eski Japonya hükümeti tarafından Japonya’da tüm savaş sanatları içinde kültürel bir hazine olarak kabul edilirdi. Eski çağlardan bu yana, bu stil yabancılardan gizlenmiştir. Bu Ryu nesilden nesile gizlilik içinde geleneksel olarak hoca talebe ilişkisi içinde değişmeden, sağlam bir biçimde beşyüz yılı aşkın bir süredir böyle gelmiştir. Ancak son zamanlarda -yabancılara da gösterilebilir -izni çıkmıştır. Kılıcın, samurayın ruhu olduğu düşünüldüğünden, Japonlar kılıca olağanüstü değer verirlerdi. Diğer silahlar zamanla popülerliğini yitirirken kılıç yerini korumuştur. Birçok Japon tarihçisine göre Edo döneminde sadece samurayların kılıç taşımasına izin verilirdi. Öyle ki, kılıç taşımak bile bir köylüyü öldürmek için yeterli bir sebep teşkil ediyordu. Paraya ihtiyacı olan efendisiz kalmış samurayın (Ronin) kılıcını satması Japon toplumundaki onursuz durumunu daha da kötüleştirirdi. Bunu yapanlar samurayın gözünde “ruhsuz” olurdu.

Eski Japon kültürünün çoğu, kılıçlar etrafında dönüyordu. Özenle belirlenen kılıç taşıma, temizleme, muhafaza etme, keskinleştirme (ya da keskinleştirmeme) ve tutma metodları dönemden döneme gelişmiştir. Örneğin; bir başkasının evine giren bir samuray, diz çöktüğünde kılıcını nasıl yerleştirmesi gerektiğini bilmelidir. Kılıcı kolay çekebilecek şekilde yerleştirmek şüphe ya da saldırı hissi uyandırabilir. Bu sebeple, kılıcın sağda ya da solda olması ve uzağa veya bir kişiye doğru tutulmuş olması etik açıdan önemli bir noktadır. Ev sahibinin uzun kılıcı, katana-kake adı verilen bir rafta vakizaşinin üzerine yukarı doğru bükülmüş şekilde konur; omote (suka ya da kabzanın solu göstermesi) geleneklere göre bir uyarıdır. Diğer taraftan, tachi, kuşanıldığı gibi bir duruşa sahiptir, tsuka tabandaki bir oluğa yerleştirilmiştir ve yukarıyı göstermekte olan saya, keskin kısım aşağıda olacak şekilde bir girintiye yerleştirilmiştir.

Çoğu samuray kılıcını öncelikli silah olarak kullanmaz; önce yay, sonra mızrak, son olarak da kılıç kullanılır.

Jutsu ve Do Arasındaki Fark

Jutsu ile Do arasındaki farkı bilmeniz gerekir. “Do” bir yaşam tarzıdır, “Jutsu” dövüş tekniğidir. Sadece Jutsu ile ile yeterli olmayabilirsiniz. Do’yu bulduğunuzda Jutsu’yu da bulabilirsiniz. Açıkça görebilirsiniz. Aynı zamanda  nasıl çalışmanız gerektiğini de göreceksiniz.

Ne istediğinizi  bulursanız savaş sanatının yolunu da çok açık göreceksiniz. Pek çok şeyi daha net anlayacaksınız (insanlar, toplum vb.) Eğer bunu yaparsanız Jutsu ve Do arasındaki dengeyi de kuracaksınız. Savaş sanatlarının alt yapısının esaslarını anlamazsanız, savaş sanatları hakkında konuşamazsınız. Bugün Budo yabancı ülkelerde popüler. Ancak savaş sanatları kelimesinin anlamı sadece tekniktir. Bu Budo kelimesinin anlamının sadece yarısıdır.

Ahmet Kösoğlu

Kenjutsu ve Jojutsu İlişkisi

Japon savaş sanatlarında diğer disiplinler içinde kılıç merkez olarak kabul görür. Örneğin Jo’ yu kılıca karşı nasıl kullanabilirim? Naginata’yı kılıca karşı nasıl kullanabilirim? Kılıç; diğer savaş sanatlarını öğrenirken eğiten taraftır.

Bu kılıç kullanma stili genellikle Shinto Muso Ryu Jojutsu, Seitei,Omote ve Chudan kataları öğrenmiş öğrencilere gösterilir. Ama öğrenciler bu seviyeye gelene kadar çalışıkları jo katalar esnasında Uchidachi (kılıç tarafı) rolünü üstlenirken, temel duruşlar kamaeleri, temel kılıç çekme tekniklerini, kesiş açı ve kesiş yöntemlerini zaten çalışmış olurlar. Shinto Ryu Kenjutsu katalarını derinlemesine anlamak için Shinto Muso Ryu Jojutsu Jo’yu kullanış anlayışını, zamanlama ve mesafe kavramlarını anlamak gerekir.

Bu stil, Koryu (klasik stil) mantığı içerisinde geniş ve büyük hareketler, derin kesişler yerine ufak ama zamanlaması ve mesafesi doğru hareketler ve göreceli olarak sığ kesişlerle ön plana çıkar. Kafanın ön kısmı, boynun her iki yanından geçen ana arterler, üst gövde, eklem yerleri ve mide bu sığ kesişlerde ana hedefleri oluşturmaktadır. Bu bölgelere yapılacak derin olmayan kesişler dahi ölümcül sonuçlar doğurabilir. Stili sadece ken kataları içinde algılamamak, jo katalarındaki Uchidachi (kılıç tarafı) ve Shidachi (jo tarafı) rollerini iyi özümsemek, hepsini üst üste koyarak teknik derinliğini artırmak gerekir. Shinto Ryu Kenjutsu’yu diğer stillerden ayırt eden bir diğer özelliği ise; çoğu Kenjutsu Ryu’sunda kılıcın sürekli çift elle tutulması öğütlenirken, Shinto Ryu Kenjutsu’da kılıcın tek elle kullanılması ve diğer elin sonradan kılıcı tutmasıdır. Shinto Ryu Kenjutsu bünyesinde bulundurduğu çift kılıç teknikleri de(kodachi-odachi) bu tek el ile kılıç kullanma tercihinin ana prensiplerini içermektedir. Farklı mekan, durum ve koşulları göz önüne alarak temel olarak uzun kılıç (odachi) kataları ve kısa kılıç (kodachi) kataları olarak iki kısma ayrılan Shinto Ryu Kenjutsu, farklı uzunluklardaki kılıçların mesafe ve zamanlama farklarını, aynı temel kullanım prensipleri içerisinde sunar.

jojutsu (2)

Kenjutsu’nun Diğer Uygulamalardan Farkı

Kenjutsu, Aikiken, iaido veya iaijutsu ile birbirine karıştırılmamalıdır.İaijutsunun rolü genellikle bir kılıç İaijutsu tekniklerin mükemmel bir şekilde uygulanmasına izin verir. Daha sonra iaijutsu partner eşliğinde yapılan katalarda stresin olmamasını sağlar. İaijutsu, kenjutsunun içinde yer alan ve kenjutsunun bir parçası olup tamamlayıcı olarak görev yapan teknikler topluluğudur. Bu nedenle iaijutsu farklıdır. İaijutsu ve kenjutsu arasındaki genel fark bir kataya başlarkenki kılıç duruşlarındadır.

İaijutsuda başlangıçta kılıç saya (kın) nın içindedir ve kılıç çekerken yapılan kesme hareketleri üzerinde durulur. Genellikle koryu merkezi iaijutsu katasında uygulamaların adımlarını düzgünce  değiştirmektir. Ve kılıcın sayadan çekilme hızı burada önemlidir.Kenjutsu ile arasındaki fark da kılıcın sayada olup olmamasıdır. Kenjutsuda kılıç  saya dışındadır , çoktan çekilmiştir. Saldırı ve savunma tekniklerinin her ikisi üzerinde de durulur. Bununla birlikte bu farkı tutarsız kılan istisnai kenjutsu kataları da mevcuttur. Bu kenjutsu kataları da iaijutsu katalarının başında olduğu gibi kılıç sayanın içerisindedir.

Fuzoku Budo

Shinto Muso Ryu Jojutsu  Müfredatı.

(1)    TANJO JUTSU  

1869’daki Meiji dönemi yenilikleri giyim tarzlarını da etkilemişti eski feodal sistemden daha modern gözüken batı tarzı bir sisteme geçiş oldu. Eski samuray sistemi kaldırıldı ve batıdaki her şey, toplumu, askeri ve ekonomisini modernleştirmenin bir yolu olarak Japonya’ya getirildi. Aynı zamanda, bu yeniçağın Japonları için Avrupa kıyafetleriyle batı kıyafetlerini de beraberinde getirecekti. İthal edilen şeylerin arasında batı tarzı baston bunlardan biriydi ve bu batı yüksek statü sembolü, özellikle de eski statüsüne duyarlı samuraylar, yüksek rütbeli bireyler için baston artık popüler bir ürün haline geldi ve özellikle kılıç kuşanmasına izin verilmeyen bir samuray, daha önce taşıdığı kılıç yerine baston taşımayı tercih etmiştir. 1885’te, Shinto Muso ryu’nun (jodo) öğrencisi olan Uça Ryogoro, jodo tekniklerinden derlediği, tanjo (Baston) ile kendini savunma tekniklerinin yeni bir setini tasarladı. Bunu jodoyu popülerleştirmenin bir yolu olarak yaptı. Orijinal olarak Uchida Ryogoro tarafından yaratılan tekniklerden oğlu Uchida Ryohei’nin yardımı ile 12 kata bir araya getirilmiş ve Uchida-ryū Tanjōjutsu adlı bir sistem haline getirilmiştir.

12  Tanjo jutsu kata isimleri

1)    KOTEUCHI×HIDARI
2)    KOTEUCHI×MIGI
3)    SUTEMI
4)    KURITSUKE
5)    USHIROZUE
6)    SUIGETSU×HIDARI
7)    SUIGETSU×MIGI
8)    MEN×UCHI×HIDARI
9)    MEN×UCHI×MIGI
10)    KOBUSHIKUDAKI
11)    SUNEKUDAKI
12)    IRIMI

(2)    SHINTORYU×KEN JUTSU

Kenjutsu, Aikiken, iaido veya iaijutsu ile birbirine karıştırılmamalıdır.İaijutsunun rolü genellikle bir kılıç İaijutsu tekniklerin mükemmel bir şekilde uygulanmasına izin verir. Daha sonra iaijutsu partner eşliğinde yapılan katalarda stresin olmamasını sağlar. İaijutsu, kenjutsunun içinde yer alan ve kenjutsunun bir parçası olup tamamlayıcı olarak görev yapan teknikler topluluğudur. Bu nedenle iaijutsu farklıdır. İaijutsu ve kenjutsu arasındaki genel fark bir kataya başlarkenki kılıç duruşlarındadır.

12 Shinto Ryu Ken Jutsu Kata isimleri

1)    AISURI ×HIDARI
2)    AISURI ×MIGI
3)    JU
4)    CHIBARAI
5)    SARIN
6)    NITOAI
7)    UKEKAESHI
8)    SURIKOMI
9)    INCHU
10)    UKENAGASHI
11)    MIUKEDOME
12)    TSUKIDASHI

(3)    IKKAKURYU×JITTE JUTSU (OMOTE)

Jutte, Japonya da Edo döneminde kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan bir silahdır. Silahın “on elin gücüne” sahip olduğu söyleniyor. Kesici kenar yoktur, ancak silindirik oluk uçtan uca yaklaşık 45 cm’dir ve sapın uca doğru çıkıntısı sadece 5 cm uzunluğundadır. Jutte; Kenjutsu, Jo Jutsu, jujitsu ve diğer eski savaş sanatları çalışanlarının (kobudo) tercih ettiği bir silahtır.

 

12 İkkaku Ryu Jitte Jutsu Kata isimleri

1)    UKEN
2)    SAKEN
3)    ZANKEN
4)    KEAGE
5)    ICHIRANKEN
6)    IRIMI
7)    IPPU
8)    MEATE
9)    UTO
10)    GORIN
11)    ISSEI
12)    KASUMI

 

(4) JITTE (URA)
Same names as JITTE OMOTE

 

(5)    ITSHINRYU×KUSARI GAMA (OMOTE)

1)    ISHIKI
2)    SOEMI
3)    HAGAESHI
4)    MUGAN
5)    JUMONJI
6)    FURIKOMI×NO I (ICHI)
7)    FURIKOMI×NO II (NI)
8)    ISONONAMI
9)    MAKIOTOSHI
10)    MIDOKOROZUME
11)    UKIFUNE
12)    SODEGARAMI

(6) KUSARI GAMA (URA)

Same names as KUSARI GAMA (OMOTE )
But, FURIKOMİ (URA) has 3 techniques (I×II×III)

Mugai Ryu Kenjutsu, İaido veTameshigiri semineri

01.02 Mart 2015 tarihlerinde yapılan Tenshinkai dojo'dan 5. Dan David Erguvan ve 3. Dan Harun Nasraty Sensei'lerin verdiği, Burak Azak ve Barış Erkin Gül' Sensei lerin  Organize ettiği Mugai Ryu Kenjutsu, İaido veTameshigiri semineri Türkiye' de Savaş sanatlarının merkezi olarak bilinen Shibumi Dojo Da yapılmıştır.  

Mugai Ryu

Mükemmel stratejilerin oluşturduğu Kılıç tekniklerinin usta ellerde sanata dönüşmesi idi seminer.

Mugai Ryu 2

Anda yaşamanın lezzetidir Kenjutsu.

Mugai Ryu 3

Seminer özeldi.

Mugai Ryu 4

Eğer yüzde tebessüm yoksa yürekte bir şeyler eksik demektir. ( Bariş sensei normalde hastenede olması gerekirken Tameshigiri  tedavisi ile bu kadar tebessüm edebildi.;))

Shibumi Dojo da yapılan Mugai Ryu Iaido semineri.

7/8 Haziran 2014 Cumartesi ve Pazar günleri, Mugai Ryu Türkiye sorumlusu Burak Azak ve Barış Erkin Gül hocaların organize ettiği Mugai Ryu Iaido semineri Shibumi Dojo'da yapıldı. Bu güzel seminere katıldığım için ve Niina Toyoaki Gyokudo Sensei ve Luciano Gabriel Morgenstern Sensei'leri tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.Değerli Senseileri dojomda ağırlamaktan onur duyduğum Mugai Ryu Iaido seminerine emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ederim.Bir sonraki seminerde buluşmak ümidi ile sevgiler saygılar.Ahmet Kösoğlu

Seminer

 

 

Işık Üniversitesi Şile Kampüsü’nde Kenjutsu ve Aikido çalışmaları başladı.

1996-97 öğretim yılında Maslak Kampüsü’nde eğitim ve öğretim hayatına başlayan Işık Üniversitesi; amacını “Esnek yapılanmayı, dinamizmi, modern altyapıyı, uluslararası düzeyde uzmanlaşmayı ve katılımı ilke edinmiş, bu çerçevede; öğrenerek araştırmasını bilen, kendini geliştirme yolunda eleştirel düşünme yeteneğini kazanmış, çağdaş değerlerle donanmış, çeşitliliğe açık ve lider kişilikli bireyler yetiştirmek” olarak tanımlamaktadır. Bu sebeple Işık Üniversitesi, kuruluşundan bu yana savaş sanatları ve mücadele sporlarına önem vermiştir. Öğrencilerin enerjilerini doğru yolda kullanmak, hayattaki mücadelelerini kolaylaştırmak, kişiyi beden ve ruhen sağlıklı bir şekilde yarına hazırlamak amacı ile Maslak Kampüsü’nde açtığı Dojo’da; Judo, Aikido, Jujutsu branşlarında öğrencilerine sunduğu imkânlarına bu kez de Türkiye’de sadece Shibumi Dojo’da çalışılan Kenjutsu’yu (Japon Kılıç eğitimi) da eklemiştir.