JujutsuTemel Teknikler

Goshin Jujutsu ;  Kendini savunma odaklı, modern bir jujutsu tarzıdır. Amacı bedenen ve ruhen her çalışma daha da iyi olmaktır, çalışma sistemi kolay öğrenilen ve eksiksiz bir öğretidir. Goshin Jujutsu’nun tek bir yaratıcısı yoktur geleneksel Jujutsu’da kökleşmiş olan sistemlerin hepsinden faydalanılmıştır… ancak sokakta (yani, spor dışı) uygulamada. Öğrenciye, gerektiğinde uygulayabileceği bir sistem öğretilir. Farklı mesafelere (yakın, kısa menzilli, orta menzilli, uzun menzilli), farklı saldırganlık seviyelerine (rahatsızlık, şiddetli saldırı) ve farklı tepki seviyelerine (kontrol, hareketsizlik, yetersizlik vb.) Hitap eden durumlar sunar. Önce temel teknikler öğretilir (Kihon),   sonra vücut hareketi vücüt dönüşleri vb. (tai-sabaki), ukemi (güvenli bir şekilde düşme için uygun yöntem), kuzushi (denge bozma), maai (muharebe mesafesi), vs. Sistemin ayırt edici bir özelliğidir. Silahların eğitimini tamamen ortadan kaldıran spor yönelimli sistemlerin aksine geleneksel silahların (sopa, bıçak, vb.) silahların nasıl kullanılacağını ve bu silahlar karşı nasıl karşı konulacağını  öğretir.

Senaryoya Dayalı Eğitim

Goshin Jujutsu’da çok zaman “saldırı senaryoları” bağlamında teknikler öğretilir. Teknikleri uygularken Tori, genellikle savunma tekniğini uygulayan kişidir ve Uke, saldırgandır. omuzlar ve yakalar,bilek savunmalarını da içeren itme, sopa, bıçak, sandalye savunmaları, boğma, eklem yerlerine baskı, kırma, parçalama, birçok saldırgana karşı savunma teknikleri ile kişiyi  gerçek bir  çatışmaya hazırlar.

Eğitim İlkeleri

Diğer insanlarla eğitim, Jujutsu eğitiminin temel bir parçasıdır ve çeşitli vücut tipleriyle nasıl başa çıkılacağını bilmek, hangi tekniklerin hangi insanlarla çalışabileceğini ve hangi tekniklerin kendi vücut tipiniz için en etkili olduğunu bilme hassasiyetini geliştirir. Aynı şekilde, Uke basitçe “dövülen saldırgan” gibi gözükse de, bundan daha karmaşıktır. Alıştırma teknikleri, doğru zamanda tepki vermek için refleksleri geliştirir ve zamanla teknikleri daha iyi yaptığınızı anlar ve  tekniklerinize  güvenmeye başlarsınız.

Sürekli eğitim, ileri düzeyde daha gelişmiş ilke ve teknikler, atımlar, eklem kilitleri, hareketsiz kılmalar, basınç noktaları, ısırma, oyuklama, çakma, tutuşma, atemi vb. öğretiler Sunar. Geleneksel jujutsu ryu sistemleri ile Goshin Ju Jutsu sistemi arasındaki önemli fark günümüz saldırı durumlarına odaklanmaktır.

Goshin-Jujutsu sistemleri Japon terminolojisini kullanabilir ve kata formunda eğitim sunabilir, ancak bunlar zor kurallar değildir. Goshin Jujutsu sistemleri sıklıkla Kyu-Dan sıralama sistemini kullanır. mudansha (siyah kuşak altı) ve yudansha (siyah kuşak seviyesi) çalışmalar normal antrenman üniforması,  ( Gi ) giyerek çalışma yapılır

Bloke ve kontröl etme

Blok ve kontrol etmek aynı şey değildir. Blok kol veye ayakla gelen darbeyi durdurmaksa kontrol saldırganı size tekrar saldıramayacağı duruma getirmektir. Engelleme, muhtemelen bir dövüş sanatçısının yapmayı öğrenebileceği en önemli tekniktir. Çeşitli saldırıların nasıl engelleneceğini bilmek önemlidir. Modern engelleme teknikleri mevcut herhangi bir ekstremiteyi (yani diz, dirsek, kafa vb.) Kullanmayı içerir. Goshin Jujutsu sistemleri, bir saldırganın saldırısını engellemenin birçok farklı yolunu öğrencilere öğretir.

Ukemi / düşme

Yuvarlanma, düşme teknikleri temel öğrenilmesi gerekenlerin ilk sıralarında yer alır. (her iki taraftan),  ön düşme, geri düşme, yan-düşme, Dahil olmak üzere her seviye sınıfın bir parçasıdır.

Hanmi / Ayak duruşları

Ayaklar ve ayak duruşları Goshin Jujutsunun geleneksel bir parçadır. Ön taraftaki hayati organların korunması ölçü olmalıdır fakat daha da önemlisi rakibin size direk saldıramayacağı bir konumda olmanızdır

 

Tekme Diz 

Ayak elden çok daha güçlü olduğu için ayak ve dizleri kullanmak önemlidir Basit düşük-orta seviye veya yan  tekme vuruşları için Goshin Jujutsu’da prensip tekme daha çıkmadan engellenir veya tai sabaki ile savuştururken aynı zamanda bir teknikle karşılık verilir. genelde öğretilen tekme teknikleri ön tekme, yan tekme vuruşları dır.

Jujutsu Bölümü

Goshin Jujutsu, sokak etkinliğini ön planda tutar ve çözüm odaklıdır. El ve dirsek kontrolleri  ve üst kesim kontrolleri eğitimin temel bir parçasıyken, özellikle de amaç kendini savunma olduğunda yakın mesafeli birileriyle tekrar tekrar aynı duruma gelmek iyi bir strateji değildir. Daha iyisi, olayları  bir kurtuluş olarak kullanmak ve Jujutsu’yu dövüşü durdurmak için kullanmaktır. Kilitler ve çeşitli kısıtlama, boğma, atma, fırlatma, savurma, jujutsu’nun esasıdır.

Goshin Jujutsu’nun bir parçası olarak kullanılan teknikler, bilek kilitleri, dirsek kilitleri (genellikle “kol kilitleriı” olarak adlandırılır)  bacak üçgeni vb.) Gibi eklem kilitleri içerir. Süpürme, atma  atışlar antrenman programının bir parçasıdır.

Yer Dövüşü

Yerde nasıl  savaşılacağını bilmek önemlidir. Yere düşen genelde yere düşerken zarar görüp düşmüştür veye sutemi Waza (karşı tarafın yere yatarak yaptığı bir teknik sonucu düşmüştür) ve yerde mücadele başlamıştır. Yerde kontrollerin amacı son darbe içindir. Boğma, eklemleri kırma, vurarak veya akupresür noktalara baskı yaparak hasmı etkisiz hale getirmek ve sağ olarak ayağa kalkabilmelidir.

Silah Savunması

Goshin Jujutsu, kılıç gibi geleneksel silahların stratejilerini içerse de  de, silah olarak, bıçak, sopa, zincir gibi modern silah savunmasına yöneliktir.

Atış teknikleri
Savaş sırasında samurailer zırh giyerlerdi. Vurulan tekme ve yumrukların etkisiz kaldığı bu durumda atış tekniklerinin önemi artıyordu. Yerdeki bir hasım her zaman çok daha kolay bir hedefti.

Kilitleme ve kırma  teknikleri
Zırhlar eklem bölgelerinde zayıftı. Bu yüzden kırış teknikleri hasmı etkisiz hale getirmenin bir başka yoluydu.

Silahsızlandırma (Silahını alma) teknikleri
Silahsız olduğunuz zaman hasmınızın silahını kullanmasını engellemek ve onun silahını kullanmak önemliydi. Eklem ve bilek kilitleme tekniklerinin bu açıdan önemi büyüktü.

Atemi (Vuruş)

Silah çalışması bir silahla yapılabilecek bütün vuruşları içermekteydi. Savaşçıların bu kadar iyi korunduğu bir durumda vuruşun gücünden çok tekniği önemliydi

Bunlar da hoşunuza gidebilir...