Shinto Muso Ryu Öğretisi

jojutsu (2)    1jo

                   SHINTO MUSO RYU JOJUTSU
 

(1) KEN×SUBURI

 1) SHOMEN×UCHI
2) KIRIKAESHI
3) KESAGIRI
4) UKEMAWASHI
5) UCHIOTOSHI
  

(2) KEN×BATTO

1) NUKITSUKE
2) SEIGAN×NO×TACHI
3) ICHIREI×NO×TACHI
4) RAN×AI× NO×TACHI
5) TSUBAWARI×NO×TACHİ

 (3) JO×SUBURI

1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI

 

(3) JO×SUBURI

1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI
 

 (4) JO×UCHIKOMI

1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) MAKIOTOSHI

(5) TANDOKUDOSA

  1) HONTEUCHI
  2) GYAKUTEUCHI
  3) HIKIOTOSHIUCHI
  4) KAESHIZUKI
  5) GYAKUTEZUKI
  6) MAKIOTOSHI
  7) KURITSUKE
  8) KURIHANASHI
  9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)
 

(6) SOTAI DOSA


          1                 12 image001
Same names as TANDOKU DOSA

 (7) SEITEIGATA

  1) TSUKIZUE
  2) SUIGETSU
  3) HITSAGE
  4) SHAMEN
  5) SAKAN
  6) MONOMI
  7) KASUMI
  8) TACHIOTOSHI
  9) RAIUCHI
10) SEIGAN
11) MIDAREDOME
12) RAN×AI

 (8) OMOTE

  1) TACHIOTOSHI
  2) TSUBAWARI
  3) TSUKIZUE
  4) HITSAGE
  5) SAKAN
  6) UKAN
  7) KASUMI
  8) MONOMI
  9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI
 

(9) CHUDAN

  1) ICHIRIKI
  2) OSHIZUME
  3) MIDAREDOME
  4) USHIROZUE×ZEN
  5) TAISHA
  6) KENGOME
  7) KIRIKAKE
  8) SHINSHIN
  9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN
 

                    (10) RAN×AI

 

1) RAN×AI
(O×DACHI)


2)  RAN×AI
(KO×DACHI)
 

(11) KAGE

image0011            12

Same names as OMOTE

 

              (12) SAMIDARE

1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN×ZEN
5) MIJIN×GO
6) GANTSUBUSHI

 

(13) GOHON×NO×MIDARE

1) TACHIOTOSHI×NO×MIDARE
2) SAKAN×NO×MIDARE
3) KENGOME×NO×MIDARE
4) KASUMI×NO×MIDARE
5) SHAMEN×NO×MIDARE

  (14) OKU

  1) SEN GACHI
  2) TSUKIDASHI
  3) UCHITSUKE
  4) KOTEDOME
  5) HIKISUTE
  6) KOTEGARAMI
  7) JITTE
  8) MIKAERI

  9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

 (15) HIDEN

Bunlar da hoşunuza gidebilir...