Shibumi Dojo
Çocuk çalışmalarımız temmuz ve ağustos ayları 11:00 / 12:00 saatleri arasında devam etmektedir.

Çocuklar İçin Kendini Savunmanın En eğlenceli Yolu; Pedogojik Çocuk Judosu

Çocukların birbiri ile olumlu sosyal ilişkiler içine girmesini sağlar.
Enerjisini doğru yolda kullanmayı öğretir.
Kendine güveni geliştirir.
Çocuğu stresten uzak tutar.
Almış olduğu “do” disiplini sayesinde okuldaki ve hayattaki başarısı artar.
Uzak Doğu sporları kişiye sağlıklı bir vücut, dingin bir ruh hali, kendine saygı ve güven kazandırır.
Aile ve topluma, sorunlarının ve sorumluluklarının farkında olan, ahlak sahibi bir fert kazandırır.
Kazandırdığı mücadele yeteneği sayesinde, sorunlar karşısında yılmayıp sorunu akıllıca çözmeyi öğretir
Bir disiplin sporu olan JUDO çocuklara ve gençlere yaşlarına uygun anlamda yardımcı olur.
Sorumluluk duygularını geliştirir.
Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini tamamlar
Eylemlerinin getireceği sonuçların  bilincine varmalarını öğretir.
Başkalarına ve çevrelerine özen göstermelerini sağlar.
Kendi kendilerini denetleme mekanizmalarını güçlendirir.
Fiziksel gücü geliştirir ve doğru kullanmayı öğretir.
Yakın çevredeki insanlara karşı saygılı olmayı öğretir.
Düşünerek ve denetimli davranışı ön plana çıkarır.
Özgüvenin güçlenmesini sağlar.
Bedensel ve zihinsel enerjiyi bilinçli kullanmayı öğretir.
Sürekli ve yoğun yüzleşme yeteneği kazandırır.

Geleceğin Suçlusunu Yetiştirmenin En Basit Kuralları

cocukjudosu1

Geleceğin Suçlusunu Yetiştirmenin En Basit Kuralları

potansiyel Daha küçükken çocuğa istediği her şeyi vermeye başlayın! Bu şekilde o, herkesin onun geçimini sağlamak zorunda olduğuna inanacaktır.

Kötü sözler söylediği zaman gülün! Böylece o kendisinin akıllı olduğuna inanacaktır.

Ona düşünmeyi ve beynini kullanmayı hiç öğretmeyin! 21 yaşına gelince kendi kararlarını, kendisi versin diye bekleyin!

Yerde bıraktığı her şeyi kaldırın; kitaplarını, ayakkabılarını, kıyafetlerini, onun için herşeyi siz yapın ki; o bütün sorumluluklarını başkalarına yüklemeye alışsın!

 Onun gözünün önünde sık sık kavga edin ki; bu sayede aile bir gün parçalanırsa çok fazla üzülmesin. 

Ona istediği kadar harçlık verin ki; hiçbir zaman kendi parasını kazanmanın ne olduğunu öğrenmesin.

Yiyecek, giyecek ve konforla ilgili bütün arzularını yerine getirin istediklerine ulaşmak için çalışmak gerektiğini öğrenmesin.

Komşulara, öğretmenlere, polislere karşı daima onun tarafını tutun ki, onların hepsine karşı peşin hükümleri oluşsun.

Bütün bunları ve benzerlerini yaparak yetiştirdiğiniz çocuğunuz bir gün suç işlerse, kendisinden özür dileyin! Ama onu felaket dolu bir hayata

hazırladığınız için kendinize teşekkür etmeyi ihmal etmeyin!!

 Bu yukarıda yazılı maddeler ABD Houston Polis Müdürlüğü tarafından

hazırlanmış ve kentteki tüm evlere ve okullara dağıtılmıştır.

Suburi Ve Battolar

Temel Teknikler 

Suburi’ler

1. Shomen uchi 

Kri keashi

2. Kiri keashi

ranainotachi

3. Keza kiri

ukemawashi

4. Uke mawashi

uchiotoshi

5. Uchi otoshi

Batto’lar

nikitusuke

1. Niki Tusuke

seigannotachi

2. Seigan No Tachi

ichirannotachi

3. Ichi Ran No Tachi

ranainotachi

4. Ran Ai No Tachi

tusubawarinotachi

5. Tusubawari No Tachi

kenani

Shinto Muso Ryu Jojutsu semineri 22 Eylül / 4 Ekim 2019

 Uzak Doğu Savaş Sanatları ve Kültür Derneği’nin düzenlediği Shinto Muso Ryu Jojutsu semineri için, Katsuhiko Arai Sensei 22 Eylül / 4 Ekim 2019 tarihleri arasında tekrar Türkiye’ye gelecektir. Shibumi Dojo’da yapılacak olan Shinto Muso Ryu Jojutsu seminerinde; her sene olduğu gibi Jojutsu ve Kenjutsu eğitiminin yanı sıra Kusarigama jutsu, Jutte jutsu, Tanjo jutsu, Kodachi, Tai jutsu ve Aikido (Ki) ile ilgili de seminer verecektir. Seminer Arai Sensei’nin bilgilerinden faydalanmak isteyen herkese açıktır.

Budo pedagojik çocuk judosunun amacı

Tüm organların düzgün gelişmesi ancak çocuk yaşlarda bilinçli yapılan egzersizlerle mümkündür.  Esneklik, çeviklik, dikkatin artması yanı sıra bedenini ve zihnini kontrol edebilen, kişilik, şahsiyet, mertlik, şeref, saygı, dostluk, alçak gönüllülük, nezaket gibi değerleri ön planda olan sağlıklı genç nesillerin yetişmesidir amaçlanan. Daha iyi bir dünyada yaşamak istiyorsak, dünyayı daha iyi yaşanacak bir hale çevirmeliyiz, bu da bilinçlenerek mümkündür. Çocuklarımızı bu bilinç içinde sağlıklı ve sağlam bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Judo çalışan çocuklar spor yapmanın kendilerine kazandırdığı becerileri keşfederler, bu becerileri hayat içinde de kullanırlar, dikkatleri arttığı için derslerde ve diğer faaliyetlerde daha başarılı olurlar, mücadeleyi öğrendikleri için hayattaki başarıları artar, bilgi ve becerilerinden dolayı kendilerine olan güvenleri sosyal olarak da başarısını arttırır. Alçak gönüllü ve nazik olduğu için de çevresinde sevilen, sevildiği için saygı duyulan bir fert olur.

Budo;  Savaş sanatlarına verilen isim diye bilinse de, “Budo” daha çok savaşı durdurmak anlamına gelmektedir (“barışın yolu” demek daha doğru olur.). Bushido ise savaşçının yoludur.  

Bushido; Savaşçının yolu olarak bilinir ve “savaşçı” anlamına gelen “bushi” kelimesinden gelir. Do ise Japonca’da “yol” anlamına gelir. Dolayısıyla Bushido “savaşçının yolu” anlamına gelir.

Budo değerleri;  Ciddiyet, saygı, nezaket, takdir etmek, kendine hakim olmak, dayanışma, dürüstlük, dostluk, sabır, cesaret, tevazu. Bu kavramları benimseyerek büyüyen bir çocuk büyüyünce farklı birisi olacaktır. 

Budo pedagojik judosunun amacı şampiyon yetiştirmek değil, eğitimin asıl hedefi gençleri yukarıda yazılan budo değerleri ile bedensel ve ruhsal olarak eğitmek ve onlara hayat içinde kullanabileceği değer ve becerileri kazandırmaktır.

Çocuklar judonun temellerini öğrenirken, fiziksel gelişimini tamamlayıcı egzersizler, dikkat geliştiren oyunlarla, hayatı keşfetmek için ilk önemli beceri, düşüşü öğrenirler. Bütün bunların yanı sıra çocuklar dojoda (judo çalışılan yer ) nasıl davranması gerektiğini, karşısındaki çalışma arkadaşına, dojodaki diğer arkadaşlarına ve Sensei’ye (Hoca) nasıl davranması gerektiğini öğrenir.

Judo çalışmaya başlayan çocuktaki olumlu davranış değişikliği birkaç haftalık pedagojik çocuk judosu çalışma sonrası okul öğretmenleri veya ebeveyn tarafından fark edilir. Pedagojik çocuk judosu çalışan çocuklar daha sakin, daha sabırlıdır. Dikkat geliştiği için okulda diğer derslerdeki başarısı artar kendisine ve başkalarına daha fazla saygı duyarlar. Veliler ve öğretmenler judo denilince vurdulu kırdılı bir spor zannedip ilk başlarda kaygı duyuyorlar fakat çocukların, kardeşleri, arkadaşları, akrabaları üzerinde bıraktığı olumlu etki sonrası kardeş ve arkadaşları da judo çalışmalarına katılıyor. Programdan önce ve sonra değişikliği ilk ölçenler çocuğun yakın çevresi ve öğretmenleri olur.

Günümüzde Budo pedagojik çocuk judosu dünyada hızla yayılıyor ve Unicef judoyu çocuklar için ruhsal ve bedensel gelişimi tamamlayan en iyi eğitim etkinliği olarak görüyor.

UNICEF, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunucu çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiş bir kuruluştur.

Çocuklar judo çalışmaktan mutluluk duyar.

user comment
Kartalın yeniden doğuşu

KARTALIN YENİDEN DOĞUŞU!

Kartal, kuş türleri içinde en uzun yaşayanıdır. 70 yıla kadar yaşayan
kartallar vardır. Ancak bu yaşa ulaşmak için, 40 yaşlarındayken çok
ciddi ve zor bir kararı vermek zorundadır. Kartalın yaşı 40’a
dayandığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle
de beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz duruma gelir.
Gagası uzunlaşır ve göğsüne doğru kıvrılır. Kanatları yaşlanır ve
ağırlaşır. Tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır. Artık kartalın uçması
iyice zorlaşmıştır. Dolayısıyla kartalın burada iki seçimden birisini
yapması gerekir. Ya ölümü seçecektir ya da yeniden doğuşun acılı ve
zorlu sürecini göğüsleyecektir. Bu yeniden doğuş süreci 150 gün kadar
sürecektir. Bu yönde karar verirse kartal bir dağın tepesine uçar ve
orada bir kaya duvarda, artık uçmasına gerek olmayan bir yerde
yuvasında kalır. Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya
vurmaya başlar. En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer.
Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan
sonra bu yeni gaga ile pençelerini yerinden söker çıkarır.Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini
yolmaya başlar. 5 ay sonra kartal, kendisine 20 veya daha uzun süreli
bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır
duruma gelir.
Kendi yaşamımızda sık sık bir yeniden doğuş süreci yaşamak zorunda
kalırız.Zafer uçuşunu sürdürmek için, bize acı veren eski
alışkanlıklarımızdan, geleneklerimizden ve anılarımızdan kurtulmak
zorundayız. Ancak geçmişin gereksiz safrasından kurtulduğumuzda, deneyimlerimizin
yeniden doğuşumuzun getireceği olağanüstü sonuçlardan tam olarak
yararlanabiliriz.
‘Geride kalanları unutmak ve önümüzde bizi bekleyenlere ulaşmak için
hedefime doğru ilerliyorum.’

Judo Kyu Teknikleri

 

Go kyu; judo sınav teknikleri için hatırlatıcı resim içerir.

 5.Kyu Sarı Kemer Teknikleri

   
De-ashi-harai Hiza-guruma Sasae-tsurikomi-ashi Uki-goshi Osoto-gari O-goshi Ouchi-gari Seoi-nage

4. Kyu Turuncu Kemer Teknikleri

               
Kosoto-gari Kouchi-gari Koshi-guruma Tsurikomi-goshi Okuri-ashi-harai Tai-otoshi Harai-goshi Uchi-mata

Yeşil Kemer Teknikleri

               
Kosoto-gake Tsuri-goshi Yoko-otoshi Ashi-guruma Hane-goshi Harai-tsurikomi-ashi Tomoe-nage Kata-guruma

 Mavi Kemer Teknikleri

                
Sumi-gaeshi Tani-otoshi Hane-makikomi Sukui-nage Utsuri-goshi O-guruma Soto-makikomi Uki-otoshi

 Kahverengi Kemer Teknikleri

               
Osoto-guruma Uki-waza Yoko-wakare Yoko-guruma Ushiro-goshi Ura-nage Sumi-otoshi Yoko-gake

Shibumidojo © 2009

Günümüzde çocuk judosu

Günümüzde Budo pedagojik çocuk judosu dünyada hızla yayılıyor Unicef judoyu çocuklar için ruhsal ve bedensel gelişimi tamamlayan en iyi eğitim etkinliği olarak görüyor.

Judo çalışmaya başlayan çocuktaki olumlu davranış değişikliği birkaç haftalık pedagojik çocuk judosu çalışma sonrası okul öğretmenleri veya ebeveyn tarafından fark edilir. Pedagojik çocuk judosu çalışan çocuklar daha sakin, daha sabırlıdır. Dikkat geliştiği için okulda diğer derslerdeki başarısı artar kendisine ve başkalarına daha fazla saygı duyarlar. Veliler ve öğretmenler judo denilince vurdulu kırdılı bir spor zannedip ilk başlarda kaygı duyuyorlar fakat çocukların, kardeşleri, arkadaşları, akrabaları üzerinde bıraktığı olumlu etki sonrası kardeş ve arkadaşları da judo çalışmalarına katılıyor. Programdan önce ve sonra değişikliği ilk ölçenler çocuğun yakın çevresi ve öğretmenleri olur.