Budo pedagojik çocuk judosunun amacı

Tüm organların düzgün gelişmesi ancak çocuk yaşlarda bilinçli yapılan egzersizlerle mümkündür.  Esneklik, çeviklik, dikkatin artması yanı sıra bedenini ve zihnini kontrol edebilen, kişilik, şahsiyet, mertlik, şeref, saygı, dostluk, alçak gönüllülük, nezaket gibi değerleri ön planda olan sağlıklı genç nesillerin yetişmesidir amaçlanan. Daha iyi bir dünyada yaşamak istiyorsak, dünyayı daha iyi yaşanacak bir hale çevirmeliyiz, bu da bilinçlenerek mümkündür. Çocuklarımızı bu bilinç içinde sağlıklı ve sağlam bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Judo çalışan çocuklar spor yapmanın kendilerine kazandırdığı becerileri keşfederler, bu becerileri hayat içinde de kullanırlar, dikkatleri arttığı için derslerde ve diğer faaliyetlerde daha başarılı olurlar, mücadeleyi öğrendikleri için hayattaki başarıları artar, bilgi ve becerilerinden dolayı kendilerine olan güvenleri sosyal olarak da başarısını arttırır. Alçak gönüllü ve nazik olduğu için de çevresinde sevilen, sevildiği için saygı duyulan bir fert olur.

Budo;  Savaş sanatlarına verilen isim diye bilinse de, “Budo” daha çok savaşı durdurmak anlamına gelmektedir (“barışın yolu” demek daha doğru olur.). Bushido ise savaşçının yoludur.  

Bushido; Savaşçının yolu olarak bilinir ve “savaşçı” anlamına gelen “bushi” kelimesinden gelir. Do ise Japonca’da “yol” anlamına gelir. Dolayısıyla Bushido “savaşçının yolu” anlamına gelir.

Budo değerleri;  Ciddiyet, saygı, nezaket, takdir etmek, kendine hakim olmak, dayanışma, dürüstlük, dostluk, sabır, cesaret, tevazu. Bu kavramları benimseyerek büyüyen bir çocuk büyüyünce farklı birisi olacaktır. 

Budo pedagojik judosunun amacı şampiyon yetiştirmek değil, eğitimin asıl hedefi gençleri yukarıda yazılan budo değerleri ile bedensel ve ruhsal olarak eğitmek ve onlara hayat içinde kullanabileceği değer ve becerileri kazandırmaktır.

Çocuklar judonun temellerini öğrenirken, fiziksel gelişimini tamamlayıcı egzersizler, dikkat geliştiren oyunlarla, hayatı keşfetmek için ilk önemli beceri, düşüşü öğrenirler. Bütün bunların yanı sıra çocuklar dojoda (judo çalışılan yer ) nasıl davranması gerektiğini, karşısındaki çalışma arkadaşına, dojodaki diğer arkadaşlarına ve Sensei’ye (Hoca) nasıl davranması gerektiğini öğrenir.

Judo çalışmaya başlayan çocuktaki olumlu davranış değişikliği birkaç haftalık pedagojik çocuk judosu çalışma sonrası okul öğretmenleri veya ebeveyn tarafından fark edilir. Pedagojik çocuk judosu çalışan çocuklar daha sakin, daha sabırlıdır. Dikkat geliştiği için okulda diğer derslerdeki başarısı artar kendisine ve başkalarına daha fazla saygı duyarlar. Veliler ve öğretmenler judo denilince vurdulu kırdılı bir spor zannedip ilk başlarda kaygı duyuyorlar fakat çocukların, kardeşleri, arkadaşları, akrabaları üzerinde bıraktığı olumlu etki sonrası kardeş ve arkadaşları da judo çalışmalarına katılıyor. Programdan önce ve sonra değişikliği ilk ölçenler çocuğun yakın çevresi ve öğretmenleri olur.

Günümüzde Budo pedagojik çocuk judosu dünyada hızla yayılıyor ve Unicef judoyu çocuklar için ruhsal ve bedensel gelişimi tamamlayan en iyi eğitim etkinliği olarak görüyor.

UNICEF, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından çocuk haklarının korunması adına tanıtım ve savunucu çalışmaları yapmak, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak ve çocukların potansiyellerini eksiksiz biçimde gerçekleştirmek için fırsatlar yaratmak üzere görevlendirilmiş bir kuruluştur.

Çocuklar judo çalışmaktan mutluluk duyar.

user comment

Bunlar da hoşunuza gidebilir...