Japon savaş sanatlarında diğer disiplinler içinde kılıç merkez olarak kabul görür. Örneğin Jo’ yu kılıca karşı nasıl kullanabilirim? Naginata’yı kılıca karşı nasıl kullanabilirim? Kılıç; diğer savaş sanatlarını öğrenirken eğiten taraftır.

Bu kılıç kullanma stili genellikle Shinto Muso Ryu Jojutsu, Seiti,   Omote ve Chudan kataları öğrenmiş öğrencilere gösterilir. Ama öğrenciler bu seviyeye gelene kadar çalışıkları jo katalar esnasında Uchidachi (kılıç tarafı) rolünü üstlenirken, temel duruşlar kamaeleri, temel kılıç çekme tekniklerini, kesiş açı ve kesiş yöntemlerini zaten çalışmış olurlar. Shinto Ryu Kenjutsu katalarını derinlemesine anlamak için Shinto Muso Ryu Jojutsu Jo’yu kullanış anlayışını, zamanlama ve mesafe kavramlarını anlamak gerekir.

Bu stil, Koryu (klasik stil) mantığı içerisinde geniş ve büyük hareketler, derin kesişler yerine ufak ama zamanlaması ve mesafesi doğru hareketler ve göreceli olarak sığ kesişlerle ön plana çıkar. Kafanın ön kısmı, boynun her iki yanından geçen ana arterler, üst gövde, eklem yerleri ve mide bu sığ kesişlerde ana hedefleri oluşturmaktadır. Bu bölgelere yapılacak derin olmayan kesişler dahi ölümcül sonuçlar doğurabilir. Stili sadece ken kataları içinde algılamamak, jo katalarındaki Uchidachi (kılıç tarafı) ve Shidachi (jo tarafı) rollerini iyi özümsemek, hepsini üst üste koyarak teknik derinliğini artırmak gerekir. Shinto Ryu Kenjutsu’yu diğer stillerden ayırt eden bir diğer özelliği ise; çoğu Kenjutsu Ryu’sunda kılıcın sürekli çift elle tutulması öğütlenirken, Shinto Ryu Kenjutsu’da kılıcın tek elle kullanılması ve diğer elin sonradan kılıcı tutmasıdır. Shinto Ryu Kenjutsu bünyesinde bulundurduğu çift kılıç teknikleri de(kodachi-odachi) bu tek el ile kılıç kullanma tercihinin ana prensiplerini içermektedir. Farklı mekan, durum ve koşulları göz önüne alarak temel olarak uzun kılıç (odachi) kataları ve kısa kılıç (kodachi) kataları olarak iki kısma ayrılan Shinto Ryu Kenjutsu, farklı uzunluklardaki kılıçların mesafe ve zamanlama farklarını, aynı temel kullanım prensipleri içerisinde sunar.