Aikido 3. Kyu Teknikleri

San Kyu (3. Kyu) Bekleme süresi 50 antrenman günü. 1-RYOTEDORI-SHIHO-NAGE(O-U) 2-YOKOMEN-UCHI-SHIHO-NAGE 3-SHOMENUCHI-IRIMINAGE 4-TSUKI-IRIMINAGE 5-SHOMEN-UCHI-KOTEGAESHI 6–TSUKI-IRIMINAGE 7–RYOTEDORI-TENCHINAGE 8-SHOMENUCHI-(IKKYO-NİKYO-SANKYO-YONKYO) (O-U) 9-SHOMENUCHI (A-Y)   Sınava giren kişi daha önceki öğrenilen bütün tekniklerden sorumludur.          1-RYOTEDORI-SHIHO-NAGE(O-U)                                   2-YOKOMEN-UCHI-SHIHO-NAGE               3-SHOMENUCHI-IRIMINAGE                    TSUKI-IRIMINAGE         7–RYOTEDORI-TENCHINAGE     SHOMENUCHI                           …