Suburi Ve Battolar

Temel Teknikler  Suburi’ler 1. Shomen uchi  2. Kiri keashi 3. Keza kiri 4. Uke mawashi 5. Uchi otoshi Batto’lar 1. Niki Tusuke 2. Seigan No Tachi 3. Ichi Ran No Tachi 4. Ran Ai No Tachi 5. Tusubawari No Tachi